logo-mare-copaceni
2023 – Hotărârile Autorității Deliberative
2023 – Hotărârile Autorității DeliberativeNR. DENUMIRE FIȘIER
1 HCL 01 privind alegerea presedintelui de sedinta Vizualizare
2 HCL 02 privind aprob. planului de actiuni si lucrari de interes local Vizualizare
3 HCL 03 privind aprobarea PUZ str. troitei T 100, 103, 104, 105 , 107, 148 Vizualizare
4 HCL 04 privind stabilirea nivelului salarizarii func. publici si pers. contractual 2023 Vizualizare
5 HCL 05 privind imputernicirea primarului cu efectuarea modificarii posturilor Vizualizare
6 HCL 06 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Copaceni Vizualizare
7 HCL 07 privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
8 HCL 08 privind aprobarea bugetului Consiliului Local Copăceni pe anul 2023 Vizualizare
9 HCL 09 privind aprob. bugetului pentru inst.publice și activ. finanțate integr.sau parțial din venituri proprii Vizualizare
10 HCL 10 privind utilizarea excedentului bugetului local rezultat la inchiderea exercițiului bugetar 2022 Vizualizare
11 HCL 11 privind utilizarea excedentului bugetului pentru inst.publice și acti.finanțate integr.sau partial venituri proprii Vizualizare
12 HCL 12 privind aprob. rețelei școlare pentru anul 2023 – 2024 Vizualizare
13 HCL 13 privind aprob.incheierii protocol colaborare CJ Ilfov Serv. Dezinsecție și ecologizare Mediu Vizualizare
14 HCL 14 privind modif. HCL 44 din 09.11.2022 privind aprob. studiu Oportunitate și Ind. Th.Ec. plan evolutie tarife Sistem integrat management deșeuri Vizualizare
15 HCL 15 privind respingerea proiectului de hot. cotizatie ADI Euro APA Vizualizare
16 HCL 16 privind respingerea proiectului de hot.împuterinicire reprz.act adit. ADI Euro Apa Vizualizare
17 HCL 17 privind aprob. participării implem.si depunerii cererii de finanțare proiectului de inv. Dotarea cu mobilier mat.didactice și echip. digitale unit.inv. Vizualizare
18 HCL 18 privind încheiere protocol Com. Copăceni – CJ Ilfov i Ilfov Zâmbește Vizualizare
19 HCL 19 privind atribuire denumire străzi Vizualizare
20 HCL 20 privind nominalizare consilieri evaluare secretar General UAT Vizualizare
21 HCL 21 privind mandatare reprez. CL Copăceni în cadrul Adunarii Generale ADI Deșeuri Vizualizare
22 HCL 22 privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
23 HCL 23 privind aprob. modalitatii de organizare , functionare si realizare activ sortare deșeuri hârtie, carton. Vizualizare
24 HCL 24 privind atribuirea denumiri de străzi Vizualizare
25 HCL 25 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii Colectare selectiva si transport deșeuri și a delegare a gestiunii de Sortare deseuri Vizualizare
26 HCL 26 privind stabilirea nivelului salariilor funcționarilor publici si contractuali Vizualizare
27 HCL 27 privind participarea UAT Copăceni la Programul de casare autovehicule Vizualizare
28 HCL 28 privind nivel salarizare începând cu 12.05.2023 Vizualizare
29 HCL 29 privind acord. mandate ADI Transport Vizualizare
30 HCL 30 privind schimbarea categ.de folosinta teren 28090 mp Vizualizare
31 HCL 31 privind aprob. elab. și implementării Strategiei de Dezvolatre Locala Vizualizare
32 HCL 32 privind aprob. Fisei de Fundamentare Tarif Des.Voluminoase și des. demolari Vizualizare
33 HCL 33 privind aprobarea Regulamentul de eliberare a acordului de functionare pentru activit comerciale pe raza UAT Copaceni Vizualizare
34 HCL 34 privind aprob. incheierii protocol CJI depunere proiect Microbuze electrice pentru elevi Vizualizare
35 HCL 35 privind actualizarea ind. tehnico-ec. obiectiv inv. reparatii strazi-Garlei, padurii, Morii, Baltii, Balastierei Vizualizare
36 HCL 36 privind alegerea presedintelui de sedinta Vizualizare
37 HCL 37 privind aprobarea Statutului comunei Copaceni, judetul Ilfov Vizualizare
38 HCL 38 privind acord.mandat ADIGIDi pentru delegarea gestiunii activitatii de tratare mecano-biologica Vizualizare
39 HCL 39 privind infiintarea traseelor turistice-expres in regiunea bucuresti-Ilfov si emiterea licentei de transport Vizualizare
40 HCL 40 privind implementarea proiectului ,, Eficientizarea serviciilor publice locale prin dotarea cu echip.curatenie noi” Vizualizare
41 HCL 41 privind alegerea presedintelui de sedinta Vizualizare
42 HCL 42 privind modif. si completarea HCL 20 din 09.05.2022 Vizualizare
NR. DENUMIRE FIȘIER

Contact