logo-mare-copaceni
Alte Documente
Alte Documente

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/constrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiile executive

Minutele în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică

Alte documente neprevazute la lit. a-g si care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică

Alte documente neprevazute la lit. a-h a căror aducere la cunostința publica se apreciază ca fiind oportună și necesară

Contact