logo-mare-copaceni
DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN LOCALITATEA COPĂCENI
DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN LOCALITATEA COPĂCENI

DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN LOCALITATEA COPĂCENI

 

COMUNA COPĂCENI, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 21.07.2023 Contractul de Finanțare nr. 68DOT/2023 pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor din invatamantul preuniversitar si a unitatilor conexe din localitatea Copăceni”, finanțat prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în cadrul apelului ”Dotarea cu mobilier,

materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ/ Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta dotarea instituției de învățământ cu mobilier și echipamente IT, în vederea creșterii performanțelor școlare pentru elevii și preșcolarii din comuna Copăceni.

 

Obiectivele specifice ale proiectului, conform cererii de finanțare sunt:

O.S. 1. Îmbunătățirea educației digitale pentru elevii din comuna Copăceni prin dotarea unui laboratorar de informatică

O.S. 2. Dezvoltarea capacităților digitale pentru elevii din comuna Copăceni prin dotarea cu echipamente TIC pentru 13 săli de clasă

O.S. 3. Creșterea calității actului educațional pentru elevii din comuna Copăceni prin dotarea cu mobilier a 14 săli de clasă

O.S. 4. Creșterea standardelor de calitate educațională prin dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Laboratorului Științe (Fizică-Chimie-Biologie)

 

Rezultatele așteptate:

  • Dotarea unui laboratoar de informatică pentru Școala Gimnazială nr.1, comuna Copăceni
  • Echipamente TIC pentru 8 săli de clasă pentru Școala Gimnazială nr.1, comuna Copăceni
  • Echipamente TIC pentru 5 săli de clasă pentru Grădinița nr.1 și Grădinița nr.2
  • Mobilier pentru dotarea a 9 săli de clasă pentru Școala Gimnazială nr.1, comuna Copăceni
  • Mobilier pentru dotarea a 5 săli de clasă pentru Grădinița nr.1 și Grădinița nr.2
  • Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotarea laboratorului de Științe (Fizică-Chimie-Biologie) – investiție aferentă I11;
  • Echipamente digitale specifice pentru dotarea laboratorului de Științe (Fizică-Chimie-Biologie)

 

Valoarea totală a proiectului/Valoarea eligibilă nerambursabilă: 935.268,60 lei

 

 

Ultima modificare: 07.06.24 – 22:13 de către UAT Copăceni

Anteriorul ANUNT CONCURS RECRUTARE – PAZNIC
Contact