logo-mare-copaceni
Digitalizarea serviciilor comunei Copaceni
Digitalizarea serviciilor comunei Copaceni

Digitalizarea serviciilor comunei Copaceni face parte din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10- Fondul Local, I1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transport verde-ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

Dezvoltarea economico-socială a determinat o creștere a presiunii comunităților locale pe serviciile publice. Localitățile se confruntă cu probleme precum extinderea zonelor rezidențiale, creșterea numărului de locuitori, dezvoltarea infrastructurii, sporirea nevoii de servicii publice din partea populației. Oamenii au solicitări foarte diverse, au așteptări mari și tot mai complexe de la autoritățile publice, își doresc servicii de calitate și răspunsuri prompte la solicitări. Autoritățile locale s-au văzut, astfel, nevoite să facă față unei creșteri rapide a cerințelor, atât ca volum, cât și în privința calității. Transparența decizională a reprezentat și ea un factor suplimentar care și-a lăsat amprenta asupra interacțiunii dintre autoritatea locală și comunitate. Resursele (financiare și umane) limitate au dus la necesitatea identificării unor soluții de reducere a costurilor administrațiilor locale și de sporire a rezultatelor.

Acest context este marcat de dezvoltarea rapidă a tehnologiei, care a produs modificări profunde în societate. Accesibilitatea largă a dispozitivelor inteligente, expansiunea sectorului IT (eng. ”Information Technology” – Tehnologia Informației) și a conectivității au determinat schimbări în interacțiunea oamenilor cu diverși actori din societate (autoritățile publice, agenții economici, familia, unitățile de învățământ, unitățile medico-sanitare etc.).
Ca urmare a folosirii tehnologiei, oamenii și-au schimbat comportamentul social. Aceștia își doresc mai mult timp liber pentru ei înșiși și pentru familie și nu mai sunt dispuși să consume foarte mult timp pentru accesarea unor servicii publice. Ușurința și comoditatea sunt trăsături care le dictează atitudinea față de utilizarea serviciilor publice și legătura cu autoritățile.

Obiectivul general al proiectului consta in consilidarea capacitatii institutionale si eficientizarea activitatii la nivelul comunei Copaceni, prin simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocratiei pentru cetateni, parinti/tutori si agenti economici, implementand masuri din perspectiva back-office pentru serviciile publice furnizate.

 

Ultima modificare: 07.06.24 – 22:22 de către UAT Copăceni

Anteriorul AMENAJARE TEREN DE SPORT
Contact