logo-mare-copaceni
2024 – Hotărârile Autorității Deliberative
2024 – Hotărârile Autorității DeliberativeNR. DATA DENUMIRE FIȘIER
1 10.01.2024 HCL privind alegerea presedintelui de sedinta Vizualizare
2 10.01.2024 HCL privind aprob. retelei scolare pentru anul 2024 – 2025 Vizualizare
3 10.01.2024 HCL privind avizarea Documentatiei de Atribuire a gestiunii activ de tratare mecanobiologică deșeuri reziduale Vizualizare
4 10.01.2024 HCL privind aprob.Planului de actiuni de interes local pe anul 2024 Vizualizare
5 10.01.2024 privind încheiere protocol de colaborare CJIlfov _ UAT Copaceni _ dezinfectie si ecologizare Vizualizare
6 16.01.2024 HCL privind stabilirea nivelului de salarizare in anul 2024 Vizualizare
7 16.02.2024 HCL privind modif.deviz general actualizat obiectiv Extindere retea canalizare in Comuna Copaceni Vizualizare
8 16.02.2024 HCL privind actualizarea ind. economici pentru obiectiv inv. Reparatii strazi comuna Copaceni_ Garlei, Padurii, Morii, Baltii, Balastierei Vizualizare
9 16.02.2024 privind stab.sit.deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta Vizualizare
10 16.02.2024 HCL privind modif. si completarea HCL 04 din 10.01.2024 Vizualizare
11 16.02.2024 privind utilizarea excedentului bugetului local rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2023 Vizualizare
12 16.02.2024 HCL privind utilizarea excedentului bugetului pt.inst.publice rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2023 Vizualizare
13 16.02.2024 HCL privind aprobarea bugetului Consiliului local Copaceni pe anul 2024 Vizualizare
14 16.02.2024 HCL privind aprobarea bugetului pentru institutii publice pe anul 2024 Vizualizare
15 19.03.2024 HCL privind aprobarea fuziunii prin absortie a ADI Euro-Apa cu ADI Apa-ADIA Ilfov Vizualizare
16 19.03.2024 HCL privind aprobare Act Aditional nr.1 la Contr Delegare gestiune deseuri hartie , carton si Act Aditional nr.2 la contract deleg.gestiune Vizualizare
17 19.03.2024 HCL privind nominalizarea de catre CL Copaceni a doi consilieri locali pentru evaluare Secretar General UAT Vizualizare
18 19.03.2024 HCL privind desemnarea presedintelui clubului sportiv de drept public_ Club Sportiv Copaceni Vizualizare
19 19.03.2024 HCL privind aprob. contractului Cadru vizand acoperirea costurilor nete pentru colectare , transp. stocare temp. deseuri Vizualizare
20 16.04.2024 HCL privind alegerea presedintelui de sedinta Vizualizare
21 16.04.2024 HCL privind alocarea unei sume de bani din bugetul local Parohiei Copacenii de Jos Vizualizare
22 16.04.2024 HCL privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Calin Petre Vizualizare
23 16.04.2024 HCL privind indreptarea erorii materiale strecurate in anexa 1 la HCL 66 din 12.12.2023 Vizualizare
24 16.04.2024 HCL privind delegarea gestiunii activ. de tratare mecano-biologica a deseurilor reziduale Vizualizare
23 16.04.2024 Anexa 1 Vizualizare
9 16.02.2024 Anexa 1 Vizualizare
9 16.02.2024 Anexa 1.1 Vizualizare
6 16.01.2024 Anexa 1 Vizualizare
10 16.02.2024 Anexa 1 Vizualizare
13 16.02.2024 ANEXA-Lista Obiectivelor de investitii pe anul 2024 Vizualizare
13 16.02.2024 ANEXA Bugetul Local_ initial _ pentru anul 2024 Vizualizare
13 16.02.2024 ANEXA Bugetul Local_ initial _ Sectiunea Dezvoltare _pentru anul 2024 Vizualizare
13 16.02.2024 ANEXA Bugetul Local_ initial _ Sectiunea Functionare _pentru anul 2024 Vizualizare
14 16.02.2024 ANEXA Lista Obiectivelor de investitii pe anul 2024 Vizualizare
16 19.03.2024 ANEXA Act Aditional nr.1 Vizualizare
NR. DATA DENUMIRE FIȘIER

Contact